Εγγραφές έτους 2020-2021

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ εδώ

Οι εγγραφές ξεκινούν την Δευτέρα 25/05/2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά και στην συνέχεια να κάνουν upload τα απαραίτητα δικαιολογητικά