Εγγραφές έτους 2023-2024

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Οι εγγραφές για το έτος  2023-2024 ξεκινούν από  την Τετάρτη 10/05/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά και στην συνέχεια να ανεβάσουν στην εφαρμογή (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

α) Κατεβάστε "εδώ" οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και upload των δικαιολογητικών.

β) Κατεβάστε "εδώ" το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ

γ) Κατεβάστε "εδώ" τα Δικαιολογητικά για την εγγραφή

Προσοχή : Παρακαλούμε κατεβάστε από "εδώ" το έγγραφο Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπληρώστε στην αντίστοιχη επιλογή, και ανεβάστε το μαζί με τα υπόλοιπα στον Πίνακα Δικαιολογητικών σας.

=========================================================================================