Εγγραφές έτους 2021-2022

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ εδώ

Οι εγγραφές ξεκινούν την Δευτέρα 10/05/2021. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά και στην συνέχεια να κάνουν upload τα απαραίτητα δικαιολογητικά