Εγγραφές έτους 2023-2024

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Οι εγγραφές για το έτος  2023-2024 ξεκινούν από  την Τετάρτη 10/05/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά και στην συνέχεια να ανεβάσουν στην εφαρμογή (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

α) Κατεβάστε "εδώ" οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και upload των δικαιολογητικών.